WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacje

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Przewodniczącego partii Wolni i Solidarni, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI i zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pełnomocnik wyborczy:


Grzegorz Krzysztof Krzeszowski

Pełnomocnik finansowy:


Sylwia Anna Sadecka

Skrót nazwy komitetu:


KW WOLNI I SOLIDARNI

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych.

Rejestr wpłat:

Brak danych.

Adres i dane KW WOLNI I SOLIDARNI:

ul. Wiejska 2
00-489 Warszawa

Adres do dręczeń KW Wolni i Solidarni:

skrytka pocztowa 32,
Urząd Pocztowy Warszawa 10,
ul. Koszykowa 54,
00-646 Warszawa